Spotkanie z Wszechnicą Obywatelską 22 maja 2019

 

Dnia 22 maja br. Wszechnica Obywatelska zorganizowała dwugodzinne spotkanie, na które zaproszony został Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce - Jacek Safuta. Wygłosił on wykład na temat specyfiki Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 oraz kampanii pro-frekwencyjnej "Tym razem głosuję!".