Kierunek Europa - Idź na wybory!

Na Rynku w Gliwicach w każdą sobotę, aż do wyborów europejskich, w ramach kampanii informacyjnej „Tym razem głosuję” realizowana jest akcja KIERUNEK EUROPA - IDŹ NA WYBORY. W bezpośrednich rozmowach z mieszkańcami Gliwic przekazujemy informacje o UE i jej organach: Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej, Radzie Europejskiej, o ich kompetencjach i zadaniach – co jest przedstawione na planszach.

Zachęcamy gliwiczan do udziału w wyborach do PE, uświadamiając im równocześnie, jak ważne są one dla przyszłości Unii właśnie dzisiaj, gdy sytuacja międzynarodowa jest tak bardzo niepokojąca i nieprzewidywalna. Każdy, kto nas odwiedza, ma możliwość zapoznania się z informacjami na temat korzyści wynikających z obecności Polski w Unii Europejskiej oraz tego, jak ogromny postęp cywilizacyjny dokonał się w Polsce przez 14 lat od naszego wejścia do Unii. Rozdajemy także ulotki o UE opracowane przez Fundację Batorego.

Atrakcją dla odwiedzających jest możliwość zrobienia sobie zdjęcia w ramce z napisem ”Wybory europejskie 26 maja 2019” i ”Tym razem głosuję na…” oraz dowolnie wybranym hasłem z kilkunastu przygotowanych.