Symulacja obrad PE w Warszawie

16 marca 2019 r. grupa 30 młodych wyborców miała okazję wcielić się w rolę posłów do Parlamentu Europejskiego i lepiej poznać zarówno mechanizm tworzenia prawa unijnego, jak i partie polityczne obecne w Parlamencie Europejskim. Warsztaty miniMEU prowadzone są przez Stowarzyszenie BETA Polska we współpracy z zespołem Model European Union Strasbourg w ramach projektu #EUrVoteMatters.

Uczestnicy debatowali nad dyrektywą o gender balance w zarządach spółek giełdowych - symulacja pierwszego czytania tej dyrektywy była okazją do negocjacji między frakcjami, które doprowadziły do uchwalenia dokumentu. W warsztatach prowadzonych w języku angielskim wzięli udział młodzi obywatele z różnych krajów Unii Europejskiej, dlatego była to też dobra okazja do rozmowy, jak prawo wyborcze różni się między krajami. Uczestnicy mieli też wiele pytań dotyczących głosowania w ich miejscu zamieszkania czy też podczas pobytu za granicą. Spotkanie było okazją do zaprezentowania kampanii "Tym razem głosuję" i do zachęcenia młodych wyborców do zaangrażowania się w działania profrekwencyjne.

Warsztaty miniMEU prowadzone są przez Stowarzyszenie BETA Polska we współpracy z zespołem Model European Union Strasbourg w ramach projektu #EUrVoteMatters. Gospodarzem mini-symulacji było Koło Naukowe Prawa Europejskeigo na Wydziale Prawa i Administracji UW. 

Kolejne warsztaty odbędą się w Poznaniu i w Lublinie.